Motie Van Raan c.s. over het in de ex-ante lijst publie­kelijk vermelden van de status van de aanvraag van alle categorie-A-projecten


10 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bij aanvragen voor categorie-A-projecten van de exportkredietverzekering niet duidelijk is wanneer bijvoorbeeld een mvo-mits of een dekkingstoezegging is gegeven;

overwegende dat het vanuit het oogpunt van de transparantie voor het maatschappelijk middenveld en belanghebbenden in de projectlanden essentieel is dat men ex ante inzicht kan krijgen in de status van de exportkredietverzekeringaanvraag;

verzoekt de regering voor alle categorie-A-projecten de status van de aanvraag publiekelijk te vermelden in de ex-ante lijst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Maatoug

Nijboer


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, PVV, VVD