Motie Van Raan over geen export­kre­diet­ver­ze­ke­ringen meer verstrekken voor het opbouwen van de veehou­derij in het buitenland


10 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat via exportkredietverzekeringen (ekv) met Nederlands belastinggeld de veehouderij in het buitenland wordt opgebouwd;

constaterende dat Nederlandse boeren op die manier via de belastingen bijdragen aan het financieren van hun buitenlandse concurrentie, terwijl de prijzen voor Nederlandse boeren al jaren onder druk staan;

overwegende dat alleen grote bedrijven uit de agro-industrie hiervan profiteren;

verzoekt de regering niet langer met publiek geld gefinancierde exportkredietverzekeringen te verstrekken voor het opbouwen van de veehouderij in het buitenland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BIJ1, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Volt, Van Haga