Motie Van Raan c.s. over de wette­lijke grondslag zo inrichten dat deur­waarders infor­matie over ouders aan UHT kunnen verstrekken en onge­wenste beslag­leg­gingen voorkomen worden


10 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat UHT aan de gerechtsdeurwaarders de data voor instellen moratorium heeft verstrekt en dat vanaf 12 februari 2022 de moratoria gaan aflopen en onduidelijk is welke ouders hierdoor het risico lopen op beslaglegging vanwege openstaande gerechtelijke private schulden;

constaterende dat de wettelijke grondslag ontbreekt zodat de gerechtsdeurwaarder kan melden bij UHT welke ouders dit betreft, waardoor UHT nu niet in staat is deze ouders actief te benaderen;

verzoekt de regering de wettelijke grondslag zo in te richten dat deurwaarders deze informatie wel aan UHT kunnen verstrekken, zodat ongewenste beslagleggingen voorkomen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Simons

Omtzigt


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over het in de ex-ante lijst publiekelijk vermelden van de status van de aanvraag van alle categorie-A-projecten

Lees verder

Motie Van Esch/Van Raan/Simons over uitspreken dat de belangen van de woningbouwopgave en de volksgezondheid altijd gaan boven de belangen van de luchtvaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer