Motie Van Raan c.s. over het aaneen­sluiten en vergroten van natuur­ge­bieden


3 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat volgens de VN het vergroten van het aandeel natuur een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van klimaatdoelstellingen én aan het herstel van biodiversiteit;

verzoekt de regering, maatregelen te treffen voor het versneld aaneensluiten en vergroten van de natuurgebieden in Nederland;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Wassenberg
Thieme


Status

Aangehouden

Voor

Tegen