Motie Azarkan/Van Raan over het delen van alle stukken die betrekking hebben op memo-Palmen


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om alle informatie en stukken die betrekking hebben op het memo-Palmen en de wijze waarop er met het memo-Palmen is omgegaan, binnen een week te delen met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, DENK, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Van Haga

Tegen

Volt, CDA, D66, CU, VVD, GL

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over een plan van aanpak waarin maatwerk en heling centraal staan

Lees verder

Motie Azarkan/Van Raan over ieder kwartaal onderzoek doen naar het vertrouwen in de overheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer