Motie Azarkan/Van Raan over het delen van alle stukken die betrekking hebben op memo-Palmen


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om alle informatie en stukken die betrekking hebben op het memo-Palmen en de wijze waarop er met het memo-Palmen is omgegaan, binnen een week te delen met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, DENK, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Van Haga

Tegen

Volt, CDA, D66, CU, VVD, GL