Motie Van Raan c.s. over de fossiele industrie verbannen van de komende klimaat­toppen


23 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal lobbyisten met een directe lijn naar fossiele brandstoffen op de VN-klimaattop met 25% gestegen is ten opzichte van de vorige COP26-top;

overwegende dat de klimaattop geen handelsbeurs voor fossiele bedrijven mag zijn;

verzoekt de regering om zich ervoor in te zetten dat de fossiele industrie wordt verbannen van de komende klimaattoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Teunissen

Koekkoek

Kröger

Thijssen


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, Volt, BIJ1

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, SGP, DENK, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over de opbrengst van energiebesparingsboetes voor bedrijven teruggeven aan de burger

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over het strenger normeren van de industrie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer