Motie Van Raan c.s. over de opbrengst van ener­gie­be­spa­rings­boetes voor bedrijven terug­geven aan de burger


23 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ETS-bedrijven de afgelopen jaren subsidies hebben gekregen vanuit de regeling Indirecte kostencompensatie ETS (IKC);

constaterende dat sommige bedrijven die deze subsidies hebben ontvangen niet hebben voldaan aan de energiebesparingsvoorwaarden uit het MEE-convenant die aan de regeling waren verbonden, waardoor er zelfs na uitstel uiteindelijk nog 11% te weinig bespaard is;

constaterende dat de regering de circa 10 miljoen die de boetes opleveren in een verduurzamingspotje wil stoppen waar diezelfde bedrijven vervolgens weer aanspraak op kunnen maken;

overwegende dat het hier gaat om gemeenschapsgeld waar bedrijven van hebben geprofiteerd, terwijl zij vervolgens hebben nagelaten voldoende voor de gemeenschap terug te doen, en dat het voor normale mensen ook niet gebruikelijk is dat als je een boete krijgt, je de opbrengst daarvan voor jezelf mag gebruiken;

verzoekt de regering om de opbrengst van de boetes terug te geven aan de burger,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Kröger

Thijssen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt, BIJ1

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, VVD, SGP, CU

Lees onze andere moties

Motie Vestering over uiterlijk voor de zomer borgen dat in alle sectoren in de veehouderij toezicht wordt gehouden

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over de fossiele industrie verbannen van de komende klimaattoppen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer