Motie Van Raan c.s. over het strenger normeren van de industrie


23 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Klimaat- en Energieverkenning de conclusie is getrokken dat met het huidige beleid de klimaatdoelen niet gehaald zullen worden;

constaterende dat volgens het PBL aanvullend beleid nodig is;

constaterende dat de regering ervoor moet zorgen dat het Nederlandse bedrijfsleven opereert conform de doelstellingen uit het Akkoord van Parijs;

overwegende dat de industrie verantwoordelijk is voor een derde van de Nederlandse CO2-uitstoot;

overwegende dat de Europese Rekenkamer vorig jaar adviseerde dat het principe van de vervuiler betaalt sterker geïntegreerd moet worden;

verzoekt de regering tot het strenger normeren van de industrie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Akerboom

Kröger

Koekkoek

Thijssen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, Volt, BIJ1

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Raan c.s. over de fossiele industrie verbannen van de komende klimaattoppen

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over de Nationale Methaanstrategie terug naar de tekentafel sturen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer