Motie Ouwehand: trek de opspo­rings­ver­gun­ningen voor scha­lieg­as­bo­ringen in


2 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het vasthouden aan fossiele brandstoffen zoals schaliegas de noodzakelijke transitie naar een duurzame energievoorziening vertraagt;

constaterende dat de regering in 2009 twee opsporingsvergunningen heeft verleend voor schaliegasboringen, waarvan er een inmiddels is verlopen en de andere in juni 2015 verloopt;

constaterende dat de Minister stelt de vergunningen te hebben bevroren in overleg met de betreffende bedrijven, waarbij onduidelijk is welke rechtsgevolgen dit zal hebben,

constaterende dat deze procedure kan leiden tot juridische claims als besloten zal worden dat er in Nederland niet geboord mag worden naar schaliegas,

van mening dat een besluit om wel of niet over te gaan tot (proef)boringen naar schaliegas niet mag worden belast met onnodige dreiging van schadeclaims,

verzoekt de regering de opsporingsvergunningen voor schaliegasboringen in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

ChristenUnie, 50PLUS, PvdD

Tegen

PvdA, GL, SP, VVD, CDA, PVV, SGP, GrBoKL, Kuzu/Osturk, VanVliet, Klein

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: Ontwikkel zelf ambitieus beleid voor een transitie voor duurzame energie

Lees verder

Motie Van Ojik/Ouwehand: bescherm inheemse volkeren tegen landroof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer