Motie Wassenberg c.s. over een onderzoek naar de moge­lijkheid om het aantal proeven op niet-humane primaten verder te verlagen


24 november 2022

De Kamer

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Kamer proeven op niet-humane primaten zo snel mogelijk, en veilig, naar nul wil afbouwen (unaniem aangenomen motie 32336-57 van de leden van Dekken – Heerema),

Constaterende dat de minister van OCW de 40% reductie van het aantal dierproeven op apen de eerste stap noemde in de uitvoering van die motie (Kamerstuk 32 336 nr. 72),

Constaterende dat de reductie in 2025 gerealiseerd moet zijn,

Verzoekt de regering om in de loop van 2023 de opdracht te geven tot een onderzoek naar de mogelijkheid om het aantal proeven op niet-humane primaten verder te verlagen zonder dat dit gevolgen heeft voor het onderzoek dat strikt noodzakelijk is voor de bestrijding van levensbedreigende ziekten en uitbraken van infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen, conform de wens van de Kamer (zoals verwoord in motie 32336-57),

Verzoekt de regering dit onderzoek te laten uitvoeren door onafhankelijke deskundigen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg

Van der Woude

De Hoop

Beertema

Kwint

Sylvana Simons

Dassen

Van Baarle

Van der Plas

Omtzigt

Westerveld

Van der Molen

Bisschop

Segers

Van der Laan

Pouw-Verweij

Gündoğan

Den Haan

Dekker

Van Haga


Status

Aangenomen

Voor

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt, BIJ1, JA21, Van Haga

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het intrekken van de subsidies voor houtige biomassa

Lees verder

Motie over de rente op studieleningen permanent op 0% zetten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer