Motie Van Raan over het intrekken van de subsidies voor houtige biomassa


23 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat biomassa als vervanging van fossiele brandstoffen, door Fit for 55, een veel grotere basis moet vormen voor ons klimaatbeleid;

constaterende dat de European Academies' Science Advisory Council (EASAC) op grond van wetenschappelijk onderzoek zegt dat de inzet van biomassa de klimaatcrisis alleen maar verergert;

constaterende dat een recente studie van de Partnership for Policy Integrity laat zien dat de CO2-opslagfunctie van Europese bossen door de inzet van biomassa voor energie drastisch aan het afnemen is;

verzoekt de regering om op basis van dit voortschrijdend inzicht de maximaal circa 9,5 miljard subsidies die tot 2032 in de pijplijn voor houtige biomassa zitten, in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, Volt, BIJ1, JA21, Van Haga

Tegen

BBB, CDA, D66, CU, VVD, SGP, DENK

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Teunissen over de uitstootreductie die voorzien was met Porthos behalen door middel van daadwerkelijke uitstootreductie

Lees verder

Motie Wassenberg c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om het aantal proeven op niet-humane primaten verder te verlagen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer