Motie over de rente op studie­le­ningen permanent op 0% zetten


24 november 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de rente op studieleningen stijgt van 0% naar 0,46% voor studenten in het hoger onderwijs en 1,78% voor mbo-studenten;

Overwegende dat dit al de zoveelste keer is dat studenten te maken krijgen met stijgende kosten;

Verzoekt de regering de rente op studieleningen permanent op 0% te zetten;

En gaat over tot de orde van de dag,

Kwint

Van Baarle

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, DENK, Den Haan, BBB, Volt, BIJ1, JA21, Van Haga, FVD, SP

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, GL, Gündoğan, Omtzigt

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg c.s. over een onderzoek naar de mogelijkheid om het aantal proeven op niet-humane primaten verder te verlagen

Lees verder

Motie over meer regie voeren op regionale samenwerking tussen schoolbesturen in de bestrijding van het lerarentekort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer