Motie Vestering over een plan om ervoor te zorgen dat in 2030 30% van Neder­landse land en zee beschermd natuur­gebied is


22 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er al jaren zorgen zijn over hoge ammoniakconcentraties in varkensstallen,

constaterende dat onvoldoende ventilatie als reactie op de hoge gas- en energieprijzen ertoe kan leiden dat ammoniakconcentraties in stallen deze winter nog hoger op kunnen lopen,

overwegende dat een hoge ammoniakconcentratie betekent dat miljoenen varkens en biggetjes een groot risico lopen op, onder andere, longaandoeningen, borstvliesontstekingen, ontstoken ogen en meer gevallen van staartbijten,

verzoekt de regering deze winter extra controles uit te voeren op schadelijke ammoniakconcentraties in varkensstallen om te voorkomen dat miljoenen varkens deze winter extra lijden door giftige staldampen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Ingediend

Voor

Tegen