Motie Van Raan c.s. over uitspreken dat het onwen­selijk is dat de rechts­be­scherming zo eenzijdig uitpakt


21 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de groei van de luchtvaartsector in de praktijk gerealiseerd is door de wet te overtreden;

constaterende dat de krimp van de luchtvaartsector in de praktijk wordt geremd door de wet, die de sector bescherming biedt;

spreekt uit dat het onwenselijk is dat de rechtsbescherming zo eenzijdig uitpakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Kröger

De Hoop


Status

Ingediend

Voor

Tegen