Motie Vestering over het omzetten van land- en akker­bouw­gronden naar hoog­waardige inheemse biodi­ver­siteit


22 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het nieuwe mondiale biodiversiteitsverdrag staat dat dertig procent van land en zee moet worden beschermd met een focus op hoogwaardige biodiversiteit;

constaterende dat Natura-2000 gebieden op land voor een vijfde bestaan uit land- en akkerbouw, inclusief maisakkers en productiegrasland;

constaterende dat deze gronden over het algemeen geen hoge biodiversiteitswaarde hebben;

verzoekt de regering om deze gronden om te zetten naar hoogwaardige inheemse biodiversiteit;

en gaat over tot de orde van dag.

Vestering


Status

Ingediend

Voor

Tegen