Motie Vestering over het omzetten van land- en akker­bouw­gronden naar hoog­waardige inheemse biodi­ver­siteit


22 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het nieuwe mondiale biodiversiteitsverdrag staat dat dertig procent van land en zee moet worden beschermd met een focus op hoogwaardige biodiversiteit;

constaterende dat Natura-2000 gebieden op land voor een vijfde bestaan uit land- en akkerbouw, inclusief maisakkers en productiegrasland;

constaterende dat deze gronden over het algemeen geen hoge biodiversiteitswaarde hebben;

verzoekt de regering om deze gronden om te zetten naar hoogwaardige inheemse biodiversiteit;

en gaat over tot de orde van dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, BIJ1, PvdD, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, GL, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Vestering over een plan om ervoor te zorgen dat in 2030 30% van Nederlandse land en zee beschermd natuurgebied is

Lees verder

Motie Vestering over het reduceren van de Nederlandse voetafdruk met 50% in 2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer