Motie van het lid Van Tongeren c.s. over uitsluiten dat de gaswinning na 1 juli weer omhoog gaat


12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de veiligheid van Groningers vooropstaat en dat het daarom ondenkbaar is dat de gaswinning na 1 juli weer omhooggaat;

verzoekt de regering, te kiezen voor het veiligste scenario en uit te sluiten dat de gaswinning na 1 juli weer omhooggaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Klever

Ouwehand

Van Veldhoven

Agnes Mulder

Dik-Faber

Smaling


Status

Ingediend

Voor

SP, CDA, PVV, D66, GL, CU, SGP, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, GrK├ľ, GrBvK, Klein