Motie Ouwehand/van Tongeren: zet in op max 21 miljard m3 gaswinning in Groningen


12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet zegt de veiligheid voorop te stellen,

overwegende dat dit zou betekenen dat er wordt uitgegaan van het laagst mogelijke productieplafond van Groninger gas waarbij de leveringszekerheid nog zeker is gesteld,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat de productiebandbreedte om aan deze leveringszekerheid te voldoen 21 – 35 miljard m3 is,

verzoekt de regering scenario’s uit te werken waarin de productieplafonds voor 2015 en 2016 terug worden gebracht tot 21 miljard m3 gas per jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Tongeren


Status

Ingediend

Voor

SP, PVV, CU, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, SGP, GrKÖ, GrBvK, Klein