gMotie van het lid Van Tongeren c.s. over een plan om het binnen­lands verbruik van Groningen aardgas in Nederland snel te vermin­deren


12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gaswinning in Groningen aardbevingsrisico geeft, het gas opraakt en gasverbruik bijdraagt aan klimaatverandering;

overwegende dat het hierom noodzakelijk is de vraag naar Groningen-aardgas te verminderen;

verzoekt de regering, een plan te maken om het binnenlands verbruik van Groningen-aardgas in Nederland snel te verminderen en dit plan voor de zomer aan de Kamer te zenden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Van Veldhoven

Ouwehand

Dik-Faber


Status

Ingediend

Voor

SP, CDA, D66, CU, GL, SGP, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, GrK├ľ, GrBvK, Klein