Motie over het veran­keren van verhalen over anti­ko­lo­niale vrij­heids­strijders en verzets­helden in het onderwijs


29 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ons onderwijs een eenzijdig verhaal vertelt over het Nederlandse koloniale verleden, waardoor vrijheidsstrijders en verzetshelden – zoals Tula, Janey Tetary, Nyi Ageng Serang of Martha Christina Tiahahu – daarmee onderbelicht en onbekend zijn in Nederland;

overwegende dat zij als voorbeeld van antikoloniaal verzet thuishoren in de geschiedenisboeken zodat wij allen leren over wat we als samenleving hebben doorstaan, waar we vandaan komen en hoe die geschiedenis ons heden kleurt;

constaterende dat representatieve organisaties zoals The Black Archives of organisaties uit Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Statia, Saba, Indonesië of de Molukken veel kennis en ervaring hebben met het opgraven, uitbreiden en archiveren van dit deel van het Nederlandse koloniale verleden;

verzoekt de regering:

• (kennis van de) verhalen over antikoloniale vrijheidsstrijders en verzetshelden uit de Nederlandse geschiedenis te laten opgraven, archiveren en onderzoeken;

• bij dit onderzoek samen te werken met onder andere de in de constatering genoemde representatieve organisaties en een leidende onderzoeksrol voor hen te waarborgen;

• de resultaten van deze onderzoeken op te nemen in de Nederlandse canon en te verankeren in het onderwijs,

Sylvana Simons
Koekkoek
Wassenberg
Wuite


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BBB, Volt, BIJ1

Tegen

FVD, CDA, PVV, SGP, Omtzigt, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie over de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlagen en uitgeven aan beter passend onderwijs

Lees verder

Motie Teunissen over vanaf de volgende Klimaat- en Energieverkenning in 2023 rapporteren over het overgebleven koolstofbudget van Nederland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer