Motie over de bekos­tiging van samen­wer­kings­ver­banden met te hoge reserves verlagen en uitgeven aan beter passend onderwijs


24 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 58% van het eigen vermogen van samenwerkingsverbanden bestaat uit bovenmatige reserves;

constaterende dat dit geld is bedoeld voor onderwijs aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben;

constaterende dat te vee! kinderen (langdurig) thuis zitten of geen passend onderwijs krijgen;

verzoekt de regering de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge

reserves te verlagen, zodat ze niet nog meer reserves opbouwen;

verzoekt de regering het deel dat daardoor minder overgemaakt wordt aan samenwerkingsverbanden uit te geven aan beter passend onderwijs;

verzoekt de regering om met samenwerkingsverbanden toekomstbestendige afspraken te maken waardoor het opbouwen van zulke grote bovenmatige reserves niet meer kan;

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld

De Hoop

Kwint

Wassenberg

Van Meenen

Sylvana Simons

Van Baarle

Beertema


Status

Aangenomen

Voor

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie over onderwijsinstellingen in het mbo en het hoger onderwijs verplichten tot zelfmoordpreventiebeleid en nazorgbeleid

Lees verder

Motie over het verankeren van verhalen over antikoloniale vrijheidsstrijders en verzetshelden in het onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer