Motie Teunissen over vanaf de volgende Klimaat- en Ener­gie­ver­kenning in 2023 rappor­teren over het over­ge­bleven kool­stof­budget van Nederland


30 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor het beperken van de mondiale temperatuurstijging tot 1,5 graden een reductiedoelstelling voor 2050 geen garantie biedt omdat deze onvoldoende rekening houdt met het resterende koolstofbudget,

verzoekt de regering vanaf de volgende Klimaat- en Energieverkenning in 2023 te rapporteren over het resterende koolstofbudget van Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, CU, VVD, SGP