Motie van het lid Klever c.s. over aanbieden van een uitkoop­re­geling aan bewoners die in aanmerking komen voor level 4 of hogere verste­vi­gings­maat­re­gelen


12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens het ARUP-onderzoek bij level 4-maatregelen bewoners maanden hun huis uit moeten vanwege de volgens de NPR-richtlijn noodzakelijke versteviging;

overwegende dat zelfs na deze versteviging niet gegarandeerd kan worden dat de woning gevrijwaard blijft van aardbevingsschade en bijbehorend maandenlang proces van schadeherstel;

van mening dat wij Groningers niet achter kunnen laten in een perma-nente bouwput;

verzoekt de regering, bewoners die in aanmerking komen voor level 4-maatregelen of hogere verstevigingsmaatregelen voor aanvang van de noodzakelijke versteviging een uitkoopregeling aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever

Van Tongeren

Ouwehand

Van Veldhoven


Status

Ingediend

Voor

SP, CDA, PVV, D66, CU, GL, PvdD, GrBvK

Tegen

VVD, PvdA, SGP, GrKÖ, Klein