Motie Ouwehand: bij lichte over­tre­dingen een educa­tieve maatregel opleggen


26 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel gevallen van verwaarlozing of slechte verzorging van paarden te maken hebben met een gebrek aan kennis en dat deze gevallen nu niet goed kunnen worden aangepakt,

verzoekt de regering mogelijk te maken dat bij lichte overtredingen een educatieve maatregel kan worden opgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrK├ľ, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP, GrBvK, Houwers, Monasch, VanVliet