gMotie van het lid Agnes Mulder c.s. over integraal afhan­delen van scha­de­af­han­deling en versterking van het onroerend goed


12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om, schadeafhandeling van aardbevingsschade en bodemdaling en versterking van het onroerend goed zo veel mogelijk integraal af te handelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Van Veldhoven

Dik-Faber

Ouwehand

Van Tongeren

Klever

Smaling


Status

Ingediend

Voor

VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, SP, CU, SGP, PvdD, GrK├ľ, GrBvK, Klein

Tegen