Motie over meer regie voeren op regionale samen­werking tussen school­be­sturen in de bestrijding van het lera­ren­tekort


24 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het lerarentekort een fundamenteel probleem is en het tij ondanks alle genomen maatregelen nog niet gekeerd is;

overwegende dat schoolbesturen werken aan het aantrekken en behouden van leraren en daarmee vaak in dezelfde vijver vissen met regionale concurrentie als gevolg;

overwegende dat regionale samenwerking tussen schoolbesturen kan bijdragen aan een oplossing voor (tijdelijke) tekorten of overschotten in FTEs doordat uitwisselen de nood aan leraren wegkapen bij elkaar en de vrees die leidt tot het bieden van tijdelijke contracten kan wegnemen;

verzoekt de regering een voorstel te doen waarop meer regie gevoerd kan worden op regionale samenwerking tussen schoolbesturen in de bestrijding van het lerarentekort,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop

Westerveld

Wassenberg

Dassen

Beertema


Status

Aangenomen

Voor

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt, BIJ1, JA21, Van Haga

Tegen

CU

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie over de rente op studieleningen permanent op 0% zetten

Lees verder

Motie over onderwijsinstellingen in het mbo en het hoger onderwijs verplichten tot zelfmoordpreventiebeleid en nazorgbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer