Motie over onder­wijs­in­stel­lingen in het mbo en het hoger onderwijs verplichten tot zelf­moord­pre­ven­tie­beleid en nazorg­beleid


24 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het mentaal welzijn onder studenten zorgwekkend slecht is met de helft van de

studenten die psychische klachten ervaart en eén op de zes studenten die nadenkt over suicide;

overwegende dat een groot deel van het leven van studenten zich afspeelt op de onderwijsinstelling

en onderwijsinstellingen zich inzetten voor het mentaal welzijn van studenten;

constaterende dat het niet verplicht is voor onderwijsinstellingen om beleid te voeren op

zelfmoordpreventie en nazorg;

verzoekt de regering onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger

onderwijs te verplichten zelfmoordpreventie- en nazorgbeleid te voeren en hen te faciliteren met

informatie hiertoe van gerenommeerde organisaties zoals 113 Zelfmoordpreventie;

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop

Van der Graaf

Van der Laan

Westerveld

Wassenberg

Dassen


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie over meer regie voeren op regionale samenwerking tussen schoolbesturen in de bestrijding van het lerarentekort

Lees verder

Motie over de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves verlagen en uitgeven aan beter passend onderwijs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer