Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over ruim­hartig afhan­delen van schrij­nende gevallen voor 1 juli 2015


12 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, schrijnende gevallen met vaak complexe schades en maatschappelijke problemen nieuw perspectief te bieden en deze ruimhartig af te handelen voor 1 juli 2015 en daar de NAM de rekening van te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Smaling

Klever

Van Tongeren

Ouwehand

Dik-Faber

Van Veldhoven


Status

Ingediend

Voor

SP, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GL, PvdD, GrK├ľ, GrBvK, Klein

Tegen

VVD, PvdA