Motie Van Gerven/Ouwehand: taskforce voor afwegen finan­cie­rings­bronnen voor vervanging van dier­proeven


24 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer de regering in motie 30168 0026 verzocht heeft om het scenario ‘exponentieel’ uit de businesscase van ZonMW uit te werken teneinde het aantal dierproeven exponentieel te doen afnemen met 40% in 2025;

overwegende dat geld tot nu toe een van de beperkende factoren is geweest waardoor vervanging van dierproeven nog niet in voldoende mate tot ontwikkeling is gekomen;

overwegende dat ZonMW bij het scenario ‘exponentieel’ tevens winst ziet op het gebied van innovatie, bedrijfsleven en gezondheidszorg;

verzoekt de regering binnen 3 maanden een visionaire taskforce met bewezen voorlopers uit academiën, bedrijfsleven en non gouvernementele organisaties in te stellen met als doel om binnen een half jaar tot een gedragen voorstel te komen teneinde financiële middelen te genereren voor een ‘stimuleringsfonds vervanging van dierproeven’, waarbij verschillende financieringsbronnen worden gewogen zoals vrijwillige bijdragen van het bedrijfsleven, geld vanuit het topsectorenbeleid en een proefdierheffing;

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Gerven

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: stop dierproeven op pony's voor de productie van vruchtbaarheidsversnellers

Lees verder

Amendement Ouwehand: varkensmestproductierecht in plaats van varkensrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer