Amen­dement Ouwehand: varkens­mest­pro­duc­tie­recht in plaats van varkens­recht


24 september 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I In artikel I, onderdeel A, worden na het eerste punt drie punten ingevoegd, luidende:

1a. In onderdeel y wordt “varkensrecht” vervangen door: varkensmestproductierecht.

1b. In onderdeel z wordt “pluimveerecht” vervangen door: pluimveemestproductierecht.

1c. In onderdeel aa wordt “varkensrecht of pluimveerecht” vervangen door: varkensmestproductierecht of pluimveemestproductierecht.

II In artikel I worden na onderdeel E zeven onderdelen ingevoegd, luidende:

Ea In artikel 19 wordt “varkensrecht” vervangen door: varkensmestproductierecht.

Eb In artikel 20, eerste lid, wordt “pluimveerecht” vervangen door: pluimveemestproductierecht.

Ec In artikel 22, tweede lid, wordt “het varkensrecht en het pluimveerecht” vervangen door: het varkensmestproductierecht en het pluimveemestproductierecht.

Ed Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt “varkensrecht” telkens vervangen door: varkensmestproductierecht.

2. In het tweede lid wordt “pluimveerecht” telkens vervangen door: pluimveemestproductierecht.

Ee Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt “varkensrecht of pluimveerecht” vervangen door: varkensmestproductierecht of pluimveemestproductierecht.

2. In het derde lid wordt “pluimveerecht” vervangen door: pluimveemestproductierecht.

Ef In artikel 28, eerste lid, wordt “het varkensrecht, onderscheidenlijk pluimveerecht” vervangen door “het varkensmestproductierecht, onderscheidenlijk pluimveemestproductierecht” en wordt “het varkensrecht, onderscheidenlijk het pluimveerecht” vervangen door: het varkensmestproductierecht, onderscheidenlijk het pluimveemestproductierecht.

Eg In artikel 32, eerste lid, wordt “varkensrecht” vervangen door “varkensmestproductierecht” en wordt “pluimveerecht” vervangen door: pluimveemestproductierecht.

III In artikel I wordt na onderdeel K een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ka In artikel 74, eerste lid, wordt “varkensrecht onderscheidenlijk pluimveerecht” vervangen door: varkensmestproductierecht onderscheidenlijk pluimveemestproductierecht.

IV Na artikel IIa wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIb

In artikel 96a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren wordt “varkensrecht” telkens vervangen door: varkensmestproductierecht.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de begrippen “varkensrecht” en pluimveerecht” worden gewijzigd in “varkensmestproductierecht” en “pluimveemestproductierecht”. Indiener is van mening dat deze termen beter weergeven wat er in de meststoffenwet wordt bedoeld.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP, 50+

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP