Motie Ouwehand: stop dier­proeven op pony's voor de productie van vrucht­baar­heids­ver­snellers


24 september 2013

De Kamer,

behoord de beraadslaging,

constaterende, dat in Nederland pony’s worden gebruikt voor dierproeven ten behoeve van de productie van een vruchtbaarheidsversneller, het hormoonpreparaat PG600, in de veehouderij,

van mening dat dierproeven ten behoeve van de bioindustrie ongewenst zijn,

verzoekt de regering stappen te zetten om de dierproeven voor de productie van vruchtbaarheidsversnellers in de veehouderij stop te zetten en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag

Ouwehand


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen