Motie Van Esch/Teunissen over het toezicht op Tata Steel onder­brengen bij de ILT


15 maart 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat uit het RIVM rapport blijkt dat er een groot verschil is tussen de informatie van Tata Steel over de uitstoot van schadelijke stoffen en de werkelijke uitstoot op basis van metingen, waarbij de werkelijke uitstoot van kankerverwekkende PAK’s tot wel een factor 1000 hoger is dan de uitstoot gerapporteerd door Tata Steel,

Constaterende dat de bevoegde omgevingsdienst jarenlang de informatie van Tata Steel heeft gecontroleerd en geaccordeerd,

Constaterende dat Tata Steel betrokken is bij nationale problematiek op het gebied van klimaat en stikstof en dit toezicht op rijksniveau vereist,

Verzoekt de regering het toezicht op en de handhaving van Tata Steel onder te brengen bij de ILT,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Teunissen


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, Den Haan, JA21, PvdD, DENK, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, GL, BBB, Volt, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Teunissen over ook het scenario onderzoeken dat Tata Steel zich beperkt tot het recyclen van staal

Lees verder

Motie Van Esch/Teunissen over de export van cokes zo spoedig mogelijk verbieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer