Motie Van Esch/Teunissen over ook het scenario onder­zoeken dat Tata Steel zich beperkt tot het recyclen van staal


15 maart 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er een plan ligt om miljarden aan belastinggeld aan Tata te besteden voor de route naar waterstof,

Overwegende dat bij het zoeken naar oplossingen voor de vervuiling van Tata Steel alle opties op tafel moeten liggen,

Verzoekt de regering naast de scenario’s in het CE Delft rapport een extra scenario te onderzoeken waarin Tata Steel in IJmuiden zich beperkt tot het recyclen van staal,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Teunissen


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BBB, JA21, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan/Van Esch over minimalisatie- en informatieplicht voor zeer zorgwekkende stoffen die vrijkomen tijdens taxiën, opstijgen en landen

Lees verder

Motie Van Esch/Teunissen over het toezicht op Tata Steel onderbrengen bij de ILT

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer