Motie Van Esch/Teunissen over de export van cokes zo spoedig mogelijk verbieden


15 maart 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de productie van cokes aangemerkt kan worden als één van de meest vervuilende processen bij Tata Steel IJmuiden,

Constaterende dat de volksgezondheid hier al decennia aantoonbaar onder lijdt,

Constaterende dat deze druk op de volksgezondheid zo spoedig mogelijk verminderd moet worden,

Overwegende dat de productie van cokes - meer dan voor de eigen staalproductie noodzakelijk is - een onevenredige belasting is voor de omgeving,

Verzoekt de regering om de export van cokes zo spoedig mogelijk te (doen) verbieden,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Teunissen


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BBB, JA21, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, Omtzigt, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Teunissen over het toezicht op Tata Steel onderbrengen bij de ILT

Lees verder

Motie Kröger/Thijssen/Van Esch over in kaart brengen wat nodig is voor sluiting van de Kooks 2-fabriek op korte termijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer