Motie Van Esch over de stort van granuliet opschorten totdat met zekerheid gezegd kan worden dat de stort in diepe plassen veilig is


26 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat volgens het RIVM en Deltares er nog onvoldoende bekend is over de vorming en het vrijkomen van de kankerverwekkende stof acrylamide in diepe plassen waarin granuliet is gestort;

constaterende dat hierdoor niet duidelijk is of er risico’s zijn voor planten en dieren die in deze plassen leven of voor mensen die in contact komen met het water uit deze plassen;

constaterende dat de overheid de grondwettelijke taak heeft om het leefmilieu en de volksgezondheid te beschermen en te verbeteren en in het geval van granuliet dus uit voorzorg zou moeten handelen;

overwegende dat ecosystemen in plassen überhaupt zo min mogelijk verstoord moeten worden en de stort van granuliet daarom al onwenselijk is;

verzoekt de regering om, totdat met zekerheid kan worden gezegd dat de stort van granuliet in diepe plassen veilig is, de stort van granuliet op te schorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Esch c.s. over structureel cameratoezicht bij Tata Steel en voldoende budget voor de omgevingsdienst om snel te handelen op basis van de camerabeelden

Lees verder

Motie Van Esch over structureel meer budget voor omgevingsdiensten voor verbetering van het VTH-stelsel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer