Motie Van Esch over kritiek meenemen bij het besluit over invoering van de Omge­vingswet


4 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat nu het wetgevingstraject bijna is afgerond er nog steeds stevige kritiek is op de Omgevingswet;

verzoekt de Minister in overleg te gaan met deze kritische partijen, zoals juristen en natuur- en milieuorganisaties, en hun kritiek mee te nemen in het «go/no go»-besluit over de invoering van de Omgevingswet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga