Motie Van Esch: inten­siveer opsporing van en hand­having tegen illegale handel in bedreigde wilde dier­soorten


6 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de – legale en illegale – handel in wilde dieren een belangrijke oorzaak is voor de uitbraak van nieuwe infectieziekten onder mensen,

overwegende dat Nederland een transitland is voor de illegale handel in bedreigde wilde diersoorten,

verzoekt de regering de opsporing van en handhaving tegen de illegale handel in bedreigde wilde diersoorten te intensiveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen