Motie Van Esch over de instru­menten die beschikbaar zijn en gebruikt gaan worden om beter te sturen op de verdeling van de ruimte


15 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Rijk een groot aantal nationale verplichtingen heeft die een ruimtevraag met zich meebrengen (bijvoorbeeld: voldoende natuur, voldoende woningbouw, voldoende duurzame energie-opwek, waterveiligheid),

constaterende dat ruimte beperkt beschikbaar is en een aantal opgaves nog ruimte tekort komen,

verzoekt de regering aan te geven welke instrumenten beschikbaar zijn en gebruikt gaan worden om nationaal beter te sturen op de verdeling van de ruimte om aan alle verplichtingen te voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

FVD, CDA, PVV, Van Haga