Motie Van Esch over de intrin­sieke waarde van natuurlijk groen terug laten komen in de beoor­deling van ruim­te­lijke kwaliteit


21 juni 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ruimtelijke kwaliteit in het Programma Mooi Nederland bepaald gaat worden aan de hand van drie factoren (Belevingswaarde, Gebruikswaarde en Toekomstwaarde) en al deze factoren de mens en zijn belangen centraal stellen,

constaterende dat in geen van die factoren de intrinsieke waarde van natuur wordt gewaardeerd,

verzoekt de regering in de beoordeling van ruimtelijke kwaliteit de intrinsieke waarde van natuurlijk groen en het leven in het wild terug te laten komen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, Van Haga

Tegen

FVD, PVV, SGP, BBB, JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over een einde maken aan de verdere verdozing van Nederland

Lees verder

Motie Akerboom over bij de landbouwbrief duidelijk maken hoe de doelen op het gebied van dierenwelzijn worden behaald

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer