Motie Van Esch over een einde maken aan de verdere verdozing van Nederland


21 juni 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de aangenomen moties Bontenbal c.s. [29 383 nr 377], Van Esch c.s. [35 925 VII nr. 133], Nijboer/Bromet [35 925 VII nr. 72], Amhaouch/Bruins [35 300 XIII nr. 43] die allemaal oproepen tot het beperken van de verdozing,

constaterende dat de minister van Economische Zaken in een voortgangsbrief [Kamerstuk 34682 nr. 110] aangeeft nieuwe, en ook grootschalige, distributiedozen te willen en er dus “nieuwe plekken gevonden moeten worden”,

verzoekt de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nu eens echt een einde te maken aan de verdere verdozing van Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, FVD, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP

Tegen

Gündoğan, JA21, Van Haga, CDA, PVV, D66, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over schetsen hoe in de scenario's voor ruimtelijke ordening wordt voldaan aan Europese verplichtingen

Lees verder

Motie Van Esch over de intrinsieke waarde van natuurlijk groen terug laten komen in de beoordeling van ruimtelijke kwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer