Motie Akerboom over bij de land­bouw­brief duidelijk maken hoe de doelen op het gebied van dieren­welzijn worden behaald


29 juni 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering, nu het landbouwakkoord is geklapt, in september zal komen met een landbouwbrief, met een visie op het economisch perspectief voor boeren en een maatregelenpakket om de doelen voor klimaat, water, stikstof, bodem, natuur te halen;

constaterende dat er miljarden worden uitgetrokken voor deze transitie;

van mening dat het noodzakelijk is dat er een integrale aanpak komt om naast het verbeteren van het verdienmodel van boeren en het behalen van genoemde doelen ook de doelen op het gebied van dierenwelzijn te behalen, om zo te voorkomen dat er steeds weer nieuwe maatregelen worden opgelegd en aanvullende eisen worden gesteld;

verzoekt de regering bij de landbouwbrief duidelijk te maken hoe de doelen op het gebied van dierenwelzijn worden behaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Akerboom


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, SGP

Tegen

PVV, FVD, CDA, CU, VVD, SGP, Van Haga, BBB

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over de intrinsieke waarde van natuurlijk groen terug laten komen in de beoordeling van ruimtelijke kwaliteit

Lees verder

Motie Akerboom over een deadline vaststellen voor een besluit tot indeplaatsstelling wanneer de provinciale plannen onvoldoende zijn om de wettelijke doelen te halen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer