Motie Van Esch c.s. over weging van vergun­ningen voor perma­nente veront­rei­niging


20 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sommige stoffen niet of nauwelijks afbreekbaar zijn en permanente verontreiniging veroorzaken,

constaterende dat het voor het bereiken van een gezonde leefomgeving essentieel is om de fundamentele vraag te stellen welke activiteiten we nog willen vergunnen,

overwegende dat sommige bedrijven vergunningen krijgen voor het lozen van stoffen die permanente verontreiniging opleveren, zoals Chemelot voor het lozen van 14.000 kilo microplastics en Chemours voor het lozen van PFOA en GenX,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat, wanneer vergunningen worden afgegeven voor permanente verontreiniging, expliciet wordt gewogen waarom de desbetreffende activiteit deze verontreiniging zou rechtvaardigen en ‘overbodig’ of ‘disproportioneel vervuilend’ een weigeringsgrond wordt,

verzoekt de regering ook bestaande vergunningen aan zo’n weging te onderwerpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Beckerman
Thijssen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, DENK