Motie Van Esch/Beckerman over rubbergra­nulaat bij kunst­gras­velden uitfa­seren en gemeenten onder­steunen bij de overstap naar alter­na­tieven


20 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat schadelijke stoffen uit rubbergranulaat in het milieu terecht kunnen komen,

constaterende dat één op de drie gemeenten doorgaat met de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden met rubbergranulaat,

constaterende dat de staatssecretaris de ambitie heeft om kunstgrasvelden in 2030 geen instrooimaterialen meer te laten bevatten,

overwegende dat het zonde is om nieuwe kunstgrasvelden met rubbergranulaat aan te leggen, als deze in 2030 moeten worden vervangen door velden zonder instrooimaterialen,

verzoekt de regering het gebruik van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden uit te faseren en gemeenten te ondersteunen bij de overstap naar alternatieven zonder negatieve impact op het milieu,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Beckerman


Status

Aangehouden

Voor

Tegen