Motie Van Esch c.s. over meer geld vrijmaken voor verbe­tering van het VTH-stelsel als €24 miljoen ontoe­reikend blijkt te zijn


20 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het coalitieakkoord €24 miljoen is gereserveerd voor het versterken van de omgevingsdiensten en de ILT,

constaterende dat deze €24 miljoen enkel is opgenomen in het coalitieakkoord en geen verdere onderbouwing kent,

overwegende dat deze €24 miljoen waarschijnlijk niet genoeg zal zijn om de aanbevelingen van Van Aartsen volledig op te volgen, terwijl dit essentieel is om vermijdbare milieuschade tegen te gaan,

verzoekt de regering om, indien €24 miljoen ontoereikend blijkt te zijn, meer geld vrij te maken voor het versterken van de omgevingsdiensten en de ILT,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Beckerman
Thijssen


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Volt, JA21, BIJ1, BBB

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, DENK, Den Haan, Van Haga