Motie Van Esch c.s. over gemeenten stimu­leren om vaker te kiezen voor natuurgras


25 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris in haar visiedocument aangeeft af te willen van kunstgrasvelden met instrooimateriaal,

constaterende dat natuurgrasvelden veel voordelen hebben ten opzichte van kunstgrasvelden en ook van een kunstgrasveld zonder instrooimateriaal door slijtage nog (micro)plastics af komen,

verzoekt de regering te onderzoeken hoe gemeenten gestimuleerd kunnen worden om bij vervanging of aanleg vaker te kiezen voor natuurgras en minder voor kunstgras,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Laçin
Kröger


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

PVV, FVD, D66, VVD