Motie Van Esch c.s. over hand­ha­vings­in­stru­menten die gericht zijn op het aanpakken van houtstook


25 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het RIVM recent concludeerde dat niet 10% maar 23% van de fijnstof die in Nederland wordt uitgestoten afkomstig is van houtstook door particulieren,

constaterende dat burgers, die in de ongezonde lucht zitten, nog te vaak geconfronteerd worden met gemeenten die weigeren in te grijpen en de staatssecretaris alleen een vrijblijvende ‘toolbox’ heeft opgesteld,

verzoekt de regering met handhavingsinstrumenten te komen die gericht zijn op het aanpakken van houtstook om te waarborgen dat overal in Nederland burgers gezonde lucht kunnen inademen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Laçin
Kröger


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, VVD, DENK