Motie Van Esch c.s. over geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa


25 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer de motie van het lid Sienot c.s. (Kamerstuk 32 813 nr. 537) over het opstellen van een afbouwpad en eindjaar voor houtige biomassa heeft aangenomen,

constaterende dat het afbouwpad voor houtige biomassa controversieel is verklaard,

verzoekt de regering om geen nieuwe subsidies voor houtige biomassa af te geven tot het afbouwpad met de Kamer is gedeeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Van Raan
Sienot
Dik-Faber
La├žin


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKrol, vKA

Tegen

VVD