Motie Akerboom over het esca­la­tie­me­cha­nisme in het kader van het NPLG voor het eind van 2023 naar de Kamer sturen


11 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de minister voor Natuur en Stikstof in de startnotitie NPLG schreef dat er een escalatiemechanisme in werking zou treden indien provincies niet op tijd met volledige programma’s zouden komen waarmee de doelen voor natuur, stikstof, klimaat en water bereikt zouden worden,

overwegende dat de minister vooralsnog alleen van plan is om in gesprek te gaan met provincies waarvan niet duidelijk is hoe ze de doelen gaan halen, en dat ze heeft aangegeven dat dit een proces is van de komende jaren,

overwegende dat jarenlange gesprekken met provincies geen enkele garantie bieden dat de doelen van het NPLG gehaald zullen worden, wat onder andere betekent dat het land langer op slot blijft voor wat betreft natuurvergunningen en dat er grote maatschappelijke consequenties volgen bij het niet voldoen aan de Kaderrichtlijn Water in 2027,

verzoekt de regering het escalatiemechanisme in het kader van het NPLG voor het eind van 2023 naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Akerboom


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, GL, PvdD, Volt, BIJ1

Tegen

VVD, PVV, CDA, SP, CU, FVD, BBB, DENK, SGP, Van Haga, Ephraim, Omtzigt, JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Van Esch c.s. over bevoegde gezagen meer instrumenten geven

Lees verder

Amendement Van Raan over het per 2025 afschaffen van de vrijstelling voor kolenbelasting voor duaal en non-energetisch verbruik

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer