Motie Van Esch/Bouchallikh over een verbod in te stellen op het verstrekken van wegwerp­bekers en wegwerp­maal­tijd­con­tainers binnen over­heids­in­stel­lingen


24 juni 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat hergebruik prioriteit heeft op de R-ladder en de SUPD vraagt om ambitieuze reductiedoelstellingen voor drinkbekers en maaltijdcontainers voor eenmalig gebruik,

constaterende dat in andere landen, zoals Frankrijk, België (Vlaanderen) en Duitsland, al concrete maatregelen zijn genomen om wegwerpplastics in overheidsinstellingen, op publieke evenementen én de horeca te verbieden of te beperken,

overwegende dat de overheid een voorbeeldfunctie kan vervullen,

verzoekt de regering een verbod in te stellen op het verstrekken van wegwerpbekers en wegwerpmaaltijdcontainers binnen overheidsinstellingen en semipublieke instellingen en dit uiterlijk in 2023 in te laten gaan,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch

Bouchallikh


Status

Aangehouden

Voor

Tegen