Motie Van Esch c.s. over onderzoek naar hybride plastics recyclen


24 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onderzoekers van de WUR hebben geconstateerd dat slechts 27 procent van de kunststof verpakkingen op de Nederlandse markt goed recyclebaar is,

constaterende dat het verpakkende bedrijfsleven dus beperkt voortgang heeft gemaakt met design-for-recycling,

constaterende dat hybride plastics, kleurkeuzes, en labelkeuzes mede verantwoordelijk zijn voor dit lage percentage goed recyclebaar plastic,

verzoekt de regering om te onderzoeken voor welke productgroepen er maatregelen genomen kunnen worden zodat deze wel recyclebaar zijn,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch

Bouchallikh

Beckerman


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, Van Haga

Tegen

PVV, FVD, JA21