Motie Van Esch/Beckerman over het kiezen voor het scenario dat de meeste mili­eu­winst oplevert


7 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de PFOS-vervuiling bij Chemours, de PFAS-vervuiling door het hele land, de stort van plastic en granuliet in natuurgebieden, constaterende de lucht- en waterkwaliteit die jaren na het verstrijken van de deadlines nog niet voldoen aan de EU-normen, de lozingen van microplastics vanuit Chemelot, de uitstoot van siliciumcarbide bij ESD-SIC, het vrijkomen van o.a. zware metalen bij Tata Steel en kunstgrasvelden, het varend ontgassen van het kankerverwekkende benzeen, het gebruik van verboden bestrijdigingsmiddelen, het wegmengen van gifstoffen in stookolie én de vele andere milieuschandalen in Nederland,

verzoekt de regering bij het uitwerken van de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen in het geval er verschillende scenario’s bestudeerd worden altijd het scenario te verkiezen dat de meeste milieuwinst oplevert,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch
Beckerman


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, VVD, JA21, Van Haga